Хөтөлбөрийн хаалтын журам


Хөтөлбөрийн хаалтын журам нь Мянганы сорилтын Компакт гэрээний хүрээнд санхүүжүүлж хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хаахад Засгийн газар болон хэрэгжүүлэгч байгууллагад чиглэл өгч, удирдамж болох баримт бичиг юм. Компакт гэрээний хугацаа дуусгавар болж, төсөл, хөтөлбөрүүдийг хаах, мөн түүнчлэн Компакт гэрээг хүчингүй болгож, төсөл, хөтөлбөрүүдийг хаах нөхцөлд энэхүү журмыг удирдамж болгоно. 

Хөтөлбөрийн хаалтын журмын дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоор татаж авна уу.

Хөтөлбөрийн хаалтын журам Folder