МСК-ын Худалдан авах ажиллагааны удирдамж


МСК-ын Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамж (PPG) нь Монголын Мянганы Сорилтын сангийн зохион байгуулж буй худалдан авах ажиллагаанд баримтлах үндсэн баримт бичиг юм. Энэхүү удирдамжийн зорилго нь худалдан авах ажиллагааг шударга, нээлттэй, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулахад оршино. Төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд бараа, ажил, зөвлөхийн болон зөвлөхийн бус бүх төрлийн үйлчилгээг худалдаж авахад энэхүү удирдамжийг мөрдөнө.    


2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө зарласан худалдан авах ажиллагаанд хамаарах:

МСК-ын Төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны удирдамжийг доорх холбоосоор татаж авна уу.

Татаж авах  Folder

 

2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш зарласан худалдан авах ажиллагаанд хамаарах:

МСК-ын Худалдан авах ажиллагааны бодлого, удирдамжийг доорх холбоосоор татаж авна уу.

Татаж авах  Folder