Нээлттэй ажлын байрны зар


 

Ажлын байрТөлөвЭхэлсэн огнооДуусах огноо
САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2024-03-142024-03-28
НЭГДСЭН ХЯНАЛТ, УДИРДЛАГА, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН (SCADA) ИНЖЕНЕРХаагдсан2023-11-162023-12-08
УСНЫ САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2023-08-312023-09-14
Cанхүүгийн захиралХаагдсан2023-08-312023-09-22
Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралХаагдсан2023-07-092023-08-31
ЗАХИРГААНЫ ТУСЛАХ АЖИЛТАНХаагдсан2023-07-082023-08-04
ЖЕНДЭР, НИЙГМИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2023-06-142023-06-28
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2023-06-092023-06-30
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХХаагдсан2023-03-032023-03-24
УСНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2023-01-102023-01-31
ХУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨХХаагдсан2022-12-122022-12-30
TRANSLATORХаагдсан2022-11-102022-12-01
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2022-11-102022-12-01
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХХаагдсан2022-11-102022-12-01
ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР - ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛХаагдсан2022-09-222022-10-13
МЕХАНИК ИНЖЕНЕР - ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛХаагдсан2022-09-222022-10-13
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2022-08-022022-08-19
ХУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨХХаагдсан2022-05-242022-06-17
СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕРХаагдсан2022-04-292022-05-20
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХХаагдсан2022-04-292022-05-13
ОЛОН НИЙТ, ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН - НИЙГЭМ, ЖЕНДЭРИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ХЭЛТЭСХаагдсан2022-03-282022-04-15
УСНЫ САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2022-03-282022-04-15
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР-ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ БАРУУН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛХаагдсан2022-03-282022-04-15
ЦАХИЛГААН, АВТОМАТЖУУЛАЛТ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР - ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ БАРУУН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛХаагдсан2022-03-282022-04-15
БАРИЛГЫН/БҮТЭЭЦИЙН ИНЖЕНЕР-ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛХаагдсан2022-03-282022-04-15
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН - БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ХЭЛТЭСХаагдсан2022-03-282022-04-15
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХХаагдсан2022-02-172022-03-02
ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2022-02-172022-03-02
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2022-01-192022-02-01
ЗАХИРГААНЫ ТУСЛАХ АЖИЛТАНХаагдсан2021-12-202022-01-05
ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2021-11-292021-12-13
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХХаагдсан2021-11-122021-11-29
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2021-11-122021-11-29
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2021-10-062021-10-20
ЗАХИРГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2021-07-062021-08-03
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2021-06-082021-06-22
САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2021-05-172021-05-31
ЖОЛООЧХаагдсан2021-04-222021-05-10
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2021-04-222021-05-10
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЕНЕЖЕРХаагдсан2021-03-122021-03-19
НИЙГЭМ, ЖЕНДЭРИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2021-03-122021-03-19
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЕНЕЖЕРХаагдсан2021-02-232021-03-10
НИЙГЭМ, ЖЕНДЭРИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛХаагдсан2021-02-232021-03-10
Нийгэм, жендэрийн мэргэжилтэнХаагдсан2019-09-092019-09-20
Нягтлан бодогчХаагдсан2019-05-092019-05-17
Оффисын менежерХаагдсан2019-05-092019-05-17
Усны мэргэжилтэнХаагдсан2019-05-092018-05-17
Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төслийн мэргэжилтэнХаагдсан2019-05-092019-05-17
Хүний нөөцийн мэргэжилтэнХаагдсан2019-05-092019-05-17
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэнХаагдсан2019-07-012019-07-19
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэнХаагдсан2019-07-012019-07-19
Орлогч захирлын туслахХаагдсан2019-07-012019-07-19
Гүйцэтгэх захирлын туслахХаагдсан2019-07-012019-07-19
Нийгмийн нөлөөлөл, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэнХаагдсан2019-09-092019-09-09
Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны мэргэжилтэнХаагдсан2019-09-092019-09-20
Худалдан авах ажиллагааны захиралХаагдсан2019-09-092019-10-20
Захиргааны туслах ажилтанХаагдсан2019-09-092019-09-20
ХуульчХаагдсан2019-09-092019-09-20
Аудитын мэргэжилтэнХаагдсан2019-09-092019-09-20
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэнХаагдсан2019-09-092019-09-20
Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төслийн мэргэжилтэнХаагдсан2020-01-132020-01-27
Мониторинг, хяналт, үнэлгээний мэргэжилтэнХаагдсан2020-01-132020-01-27
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэнХаагдсан2020-02-132020-03-03
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэнХаагдсан2020-01-032020-02-27
Олон нийттэй харилцах захиралХаагдсан2020-01-132020-01-27
Санхүүгийн захиралХаагдсан2020-02-132020-03-03
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэнХаагдсан2020-02-132020-03-03
ЖолоочХаагдсан2019-06-112019-06-21
Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн захиралХаагдсан2020-02-182020-03-05
Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн мэргэжилтэнХаагдсан2020-02-132020-03-03
ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ БАРУУН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /2 ажлын байр/Хаагдсан2020-05-012020-05-14
ХАЯГДАЛ УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНХаагдсан2020-05-012020-05-14