Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл нь тендер шалгаруулалтын нэр төрөл, шалгарсан оролцогчийн нэр, түүнтэй гэрээний үнэ, хугацаа болон гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын даалгаврын тухай товч мэдээлэл зэргийг агуулдаг.

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2024 оны 6 дугаар сарын 1-ээс 30-ны өдөр хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Мэдээллийн технологийн болон оффисын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ /Багц 1/
MCA-M/Proc/099a
Саммит Компьютер Технологи ХХК US$ 5,026.56 2024-06-06
2 Мэдээллийн технологийн болон оффисын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ /Багц 2/
MCA-M/Proc/099b
Арвис Системс ХХК US$ 15,995.00 2024-06-06
3 Мэдээллийн технологийн болон оффисын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ /Багц 3/
MCA-M/Proc/099c
Тэнгэрийн Элс ХХК ₮ 16,740,898.02 2024-06-06
4 Зардал нөхөхөд чиглэсэн дэд үйл ажиллагаанд техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/ICS/037
Б.Алтанцэцэг ₮ 246,081,472.00 2024-06-11
5 Лаг булшлах, боловсруулах техник, эдийн засгийн үндэслэл болон лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ
MCA-M/CF/WSSA/CS/03
Hazen and Sawyer (АНУ) US$ 565,607.00 2024-06-10
6 Хөтөлбөрийн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ
MCA-M/ICS/038
Irakli Chkhaidze (Гүрж) US$ 140,180.00 2024-06-10

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2024 оны 6 дугаар сарын 12)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Лаг булшлах, боловсруулах техник, эдийн засгийн үндэслэл болон лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ MCA-M/CF/WSSA/CS/03 Hazen and Sawyer (USA) USD 565,607.00   6/10/2024

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2024 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1  Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн эзэмшил газрын хилийн заагийг тогтоох, кадастрын зураг хийх, эргэлтийн цэгийг газарт бэхэлсэн акт үйлдэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
MCA-M/Proc/098
Нэкст Жи Ай Эс ХХК MNT 4,898,100.00  5/1/2024
2 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ                                                                             MCA-M/Proc/088 Алтан Говь Фэйшн ХХК MNT 23,532,000.00 5/6/2024
3 Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ                                            
      MCA-M/ICS/034c
Ж.Чимэг - 5/3/2024

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2024 оны 4 дүгээр сарын 1-ээс 30-ны өдөр хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Кейтеринг үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/090-A
Батхүрэл ХХК MNT 175,000,000.00  4/4/2024
2 Монголын МСС-д ФИДИК-ийн хуулийн зөвлөгөө өгөх              MCA-M/ICS/032 Vincent Leloup - 4/10/2024
3 Аман орчуулга хийх (Англи-Монгол; Монгол-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/035a П.Долзодмаа - 4/18/2024
4 Аман орчуулга хийх (Англи-Монгол; Монгол-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/035b Д.Мөнхжаргал - 4/18/2024
5 Аман орчуулга хийх (Англи-Монгол; Монгол-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/035c Д.Сэнгэлмаа - 4/18/2024
6 Аман орчуулга хийх (Англи-Монгол; Монгол-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/035d А.Эрдэнэсайхан - 4/18/2024
7  Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/034a П.Долзодмаа - 4/22/2024
8  Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/034b Д.Мөнхжаргал - 4/22/2024
9  Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ  - MCA-M/ICS/034d А.Эрдэнэсайхан - 4/22/2024
10  Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээ - MCA-M/ICS/034e М.Оюунсүрэн - 4/22/2024

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2024 оны 4 дүгээр сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Монголын МСС-д ФИДИК-ийн хуулийн зөвлөгөө өгөх Винсент Лелүп   4/11/2024

 


Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 2024 оны 3 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Монголын МСС-д хурлын өрөөний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах гэрээ
MCA-M/Proc/086
Спийд Аксон ХХК MNT 77,753,500.00  1/4/2024
2 Монголын МСС-д Өгөгдөл нөөцлөх хуурцаг нийлүүлэх гэрээ                                                                                                 MCA-M/Proc/089 Флекс солюшн групп ХХК MNT 5,648,381.86 2/7/2024
3 Монголын Мянганы сорилтын сангийн Олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд кейтеринг үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ                                                                                MCA-M/Proc/096  Гастро Катеринг ХХК MNT 6,600,000.00 3/15/2024
4 Монголын МСС-д Оффисын агаар шүүгчийн сэлбэг нийлүүлэх гэрээ                                                                                       MCA-M/Proc/092 Тэнгэрийн элс ХХК MNT 14,627,626.72 3/15/2024
Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2023 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 2023 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/ICS/029
    2023-10-02
2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх үйлчилгээ                                                                                                   MCA-M/Proc/085 Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК  MNT 7,664,200.00 10/10/2023
3 Бизнесийн Англи хэлний сургалт зохион байгуулах үйлчилгээ                                                                                            MCA-M/Proc/049            Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль MNT 25,576,420.00 11/2/2023
4 Олон нийттэй харилцах агентлагийн үйлчилгээ                           MCA-M/Proc/048                                         Вайрал Партнерс ХХК US$ 467,746.00 12/20/2023

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2023 оны 07 дугаар сарын хугацааг хамаарна)
Татаж авах

# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Ус дамжуулах систем, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК дээрх өөрчлөлтийн ажлууд, технологийн удирдлагын системийн (SCADA) барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ “М Си Эс Интернэйшнл” ХХК USD 43,770,239.12 2023-07-28

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

(2023 оны 3 дугаар сарын 25-наас 2023 оны 6 дугаар сарын 30 хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

#

Гэрээний Нэр

Гүйцэтгэгчийн Нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ үзэглэсэн огноо

1

Ус дамжуулах систем, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК дээрх өөрчлөлтийн ажлууд, технологийн удирдлагын системийн (SCADA) барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/021

-

-

2023-03-25

2

Mонголын Мянганы сорилтын сангийн оффисын цэвэрлэгээний үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/076

Дипломат Байгууллагын Үйлчилгээг Эрхлэх Газар

(ДБҮЭГ)

MNT 207,619,200.00

2023-04-04

3

Компьютер болон дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot1)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/075-Lot1

Бодь Электроникс ХХК

USD 23,840.27

2023-04-27

4

Компьютер болон дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot2)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/075-Lot2

Вертэкс Прайм ХХК

USD 10,160.00

2023-04-27

5

Фидик гэрээний сургалт

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/044

ECV Consultancy Ltd

USD 41,700.00

2023-05-02

6

Усны үнэ цэнэ, үйлчилгээний бодит өртгийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулж, хэвшил хандлагыг өөрчлөх дэд үйл ажиллагааны дизайныг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/CS/01

The Asia Foundation

USD 215,000.00

2023-06-09

7

“Усны тухай ярилцъя” уулзалтад зориулсан катеринг үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөлийн бус үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/084

Гастро Катеринг ХХК

MNT 2,949,000.00

2023-06-12

8

Монголын Мянганы сорилтын сан, Үндэсний статистикийн хороо хооронд байгуулсан хэрэгжүүлэгч байгууллагын гэрээний хүрээнд Ус хэрэглэгчдийн төлбөр төлөх чадавхын судалгаанд дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/025

Батчулууны Алтанцэцэг

MNT 28,000,000.00

2023-06-21

9

Усны мэдээллийн удирдлагын системийн сервер, дагалдах тоног төхөөрөмжийн хамт нийлүүлэх гэрээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/082

Саммит Компьютер Технологи ХХК

USD 48,138.00

2023-06-29

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2023 оны зургаадугаар сарын хугацааг хамаарна)
Татаж авах

# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Усны үнэ цэн, үйлчилгээний бодит өртгийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулж, хэвшил хандлагыг өөрчлөх дэд үйл ажиллагаа Азийн сан USD 215,000 2023-06-09

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
(2023 оны 1 дүгээр сараас 2023 оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацааг хамарна)
Татаж авах

#

Гэрээний Нэр

Гүйцэтгэгчийн Нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ үзэглэсэн огноо

1

Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах гэрээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/CB/WSSA/G/02

Эйч Ти Эл ХХК

USD 3,699,930.00

2023-01-02

2

Монголын Мянганы сорилтын санд Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/068

Си Эй Эм Эл ХХК

USD 42,000.00

2023-01-03

3

Оффисын нэмэлт хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ

(Lot1 & Lot2)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/072

Сити дизайн ХХК

USD 6,736.00

2023-01-23

4

Ус ашиглалтын  байгууллагын түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/CS/04

Vitens Evides International BV (VEI B.V.)

USD 1,049,814.00

2023-02-01

5

Монголын Мянганы сорилтын  сангийн ажилтнуудад цуврал сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/045

Биплас Монголиа ХХК

MNT 78,600,000.00

2023-02-27

6

Ажлын эхлэлийн уулзалт болон хэрэгжүүлэгч байгууллагын гэрээнд гарын үсэг зураг арга хэмжээнд зориулсан катеринг үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөлийн бус үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/078

Кюбес ХХК

MNT 5,085,000.00

2023-03-07

7

Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ (Lot1)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/079-Lot1

Нүүдэлчний Соёл ХХК

MNT 3,952,000.00

2023-03-17

8

Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ (Lot3)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/079-Lot3

Гастро Катеринг ХХК

MNT 1,520,000.00

2023-03-17

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2023 оны хоёрдугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний нэр  Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1  Ус ашиглалтын  байгууллагын түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/CS/04 VEI B.V. USD 1,049,814.00  2023-02-01Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2023 оны нэгдүгээр сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах гэрээ
MCA-M/CB/WSSA/G/02

Эйч Ти Эл ХХК

USD 3,699,930.00 2023-01-02

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2023 оны нэгдүгээр сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Монголын Мянганы сорилтын санд Хүний нөөцийн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/068
СИ ЭЙ ЭМ ЭЛ ХХК USD 42,000.00 2023-01-03

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 10-12 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

#

Гэрээний Нэр

Гүйцэтгэгчийн Нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ үзэглэсэн огноо

1

Оффисын цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/052-L2

Альфа Стандарт ХХК

USD 16,937.00

2022-10-18

2

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot1)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/058-Lot1

Аганим Түүлс ХХК

MNT 34,128,000.00

2022-11-15

3

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot2)

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/058-Lot2

Алтан Говь Фэйшн ХХК

MNT 10,646,000.00

2022-11-15

4

Байгууллагын лого бүхий дурсамжийн зүйлс бэлтгэх, нийлүүлэх гэрээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/073

Аз Хур ХХК

USD 6,020.30

2022-11-28

5

Байгууллагын эрүүл соёлын сургалт зохион байгуулах газар болон холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөх бус үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/074

Скай Плаза ХХК

MNT 4,524,942.81

2022-12-07

6

Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэх гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/CS/02

Seureca SAS болон Eвро Хан ХХК-ийн түншлэл

USD 705,000.00

2022-12-15

 


Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 12 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

#  Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1

Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэх гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

MCA-M/CF/WSSA/CS/02

Seureca SAS болон Eвро Хан ХХК-ийн түншлэл USD 705,000.00  2022-12-15

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 8-9 дүгээр сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot1-A
Артисла Актив ХХК USD 2,370.40 2022-08-05
2 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot1-B
Аржма Мөнх ХХК USD 2,781.20 2022-08-05
3 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot2-A
Аржма Мөнх ХХК USD 5,753.25 2022-08-05
4 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot2-B
Тэнгэр Алтай Трейд ХХК USD 6,439.55 2022-08-05
5 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot3)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot3-A
Аржма Мөнх ХХК USD 5,886.50 2022-08-05
6 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot3)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot3-B
Артисла Актив ХХК USD 10,455.15 2022-08-05
7 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot4)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot4-A
Тэнгэр Алтай Трейд ХХК USD 3,009.49 2022-08-05
8 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot4)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot4-B
Артисла Актив ХХК USD 3,426.32 2022-08-05
9 Blanket Purchase Agreement for Procurement of Office Stationary Supplies (Lot5)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot5-A
Аржма Мөнх ХХК USD 399.73 2022-08-05
10 Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot5)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/061-Lot5-B
Тэнгэр Алтай Трейд ХХК USD 416.79 2022-08-05
11 Байгууллагын лого бүхий дурсамжийн зүйлс бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/070
Нүүдэлчний Соёл ХХК MNT 10,980,000 2022-08-08
12 Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн шав тавих ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/067
Флай Саунд ХХК USD 17,463 2022-08-09
13 Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/071-Lot1
Инфосолюшн ХХК USD 6,300 2022-08-12
14 Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/071-Lot2
Ай Ти Зон ХХК USD 12,493.73 2022-08-12
15 Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (Lot3&Lot4)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/071-Lot3&Lot4
Эм И Ди Эс ХХК USD 14,100 2022-08-12
16 Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (Lot5)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/071-Lot5
Бодь Электроникс ХХК USD 1,000 2022-08-12
17 Монголын МСС-д Эд хөрөнгийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/065
МИГ Даатгал ХХК Даатгалын хураамж: 0.26% 2022-08-17
18 Оффисын тавилга нийлүүлэх гэрээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/052-Lot1
Артисла Актив ХХК USD 43,576.59 2022-09-03
19 Хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/AD/CS/01
Хаан Лекс Партнерс ХХН USD 200,000 2022-09-16

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 9 дүгээр сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/AD/CS/01

ХанЛекс Партнерс ХХН (Монгол) US$200,000.00 2022-09-16

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 5-7 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах

# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Гэрээний дугаар: CB No: MCA-M/CF/WRA/W-01
М-Си-Эс Проперти ХХ USD43,208,864 2022-05-10
2 Хөдөлмөрийн хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/020
- - 2022-05-19
3 Газрын доорх усны эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын гэрээ
Гэрээний дугаар: CB No: MCA-M/CF/DWA/W/03
Баран Групп (Израйл) USD122,974,291 2022-05-26
4 Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ 
Гэрээний дугаар: MCA-M/PROC/064
Бросис Пикчерс ХХК MNT10,500,000 2022-05-27
5 Төв цэвэрлэх байгууламжийн гаргалгааны усны чанарын шинжилгээг Улаанбаатар хотын Усны итгэмжлэгдсэн лабораториудаар шинжлүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/PROC/063A
ХанЛаб ХХК MNT1,686,500 2022-06-06
6 Төв цэвэрлэх байгууламжийн гаргалгааны усны чанарын шинжилгээг Улаанбаатар хотын Усны итгэмжлэгдсэн лабораториудаар шинжлүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/063B
Байгаль Орчин Хэмжил Зүйн Төв Лаборатори MNT265,000 2022-06-06
7 Төв цэвэрлэх байгууламжийн гаргалгааны усны чанарын шинжилгээг Улаанбаатар хотын Усны итгэмжлэгдсэн лабораториудаар шинжлүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/063C
Монгол Ус ТӨААТҮГ MNT866,820 2022-06-07
8 Хүний нөөцийн зөвлөхийн үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/062
Монголиа Талент Нэтворк ХХК USD25,514.28 2022-06-24
9 Монголын МСС-ийн Оффисын байрны өргөтгөлийн засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/051
МонКон Констракшн ХХК MNT530,101,065.65 2022-07-04
10 Усны мэдээллийн сан хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/CS/05
Аствишн ХХК USD139,732.5 2022-07-18Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 7 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Монголын МСС-ийн Оффисын байрны өргөтгөлийн засварын ажил гүйцэтгэх гэрээ Монкон констракшн ХХК MNT 530,101,065.65 07/04/2022

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 6 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн  Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Газрын доорх усны эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын гэрээ Баран групп ХХК  USD 122,974,291.00 05/26/2022

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 5 дугаар сарын хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ MCA-M/CF/WRA/W-01 М-Си-Эс Проперти ХХК USD 43,208,864.00 5/10/2022

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2022 оны 3 дугаар сараас 2022 оны 4 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Ажлын байрны бэлгийн дарамтын эсрэг бодлогын хэрэгжилтийг дэмжих, ажилтнуудыг сургах зөвлөх үйлчилгээ 
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/018
Сангишаравын Дондов MNT11,200,000 3/10/2022
2 Ажлын байрны бэлгийн дарамтын эсрэг сургалтын орчуулгын зөвлөх үйлчилгээ 
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/019
Ганбаатарын Доржханд MNT5,496,130 3/14/2022
3 Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/PROC/057 Lot1
Нүүдэлчний Соёл ХХК MNT6,798,000 3/18/2022
4 Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/PROC/057 Lot2
Вингмен ХХК MNT1,411,200 3/18/2022
5 Компьютер, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/054 Lot1
Саммит Комюьютер Технологи ХХК MNT122,407,289 4/11/2022
6 Компьютер, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/054 Lot2
Нэкст Дистрибьюшн ХХК MNT6,733,866 4/6/2022
7 Оффисын эрүүл ахуй, ариутгалын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ 
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/055
Цэцүүх Трейд ХХК MNT29,542,800 4/12/2022
8 Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/017
Нямсүрэнгийн Батсайхан MNT79,772,000 4/20/2022
9 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot1)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059 Lot1
Альфа Стандарт ХХК MNT2,564,000 4/20/2022
10 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot2-A
Улаанбаатар Принт ХХК MNT14,418,179.60 4/20/2022
11 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot2-B
Алтан Жолоо Трейд ХХК MNT16,010,019 4/20/2022
12 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot2)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot2-C
Аз Хур ХХК MNT24,696,000 4/20/2022
13 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot3)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot3-A
Каппэ Бэнэ Млнголиа ХХК MNT24,696,000 4/20/2022
14 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot3)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot3-B
Жак Интернэйшл ХХК MNT27,720,000 4/20/2022
15 Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ерөнхий гэрээ (Lot4)
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/059-Lot4-B
Алтан Жолоо Трейд ХХК MNT13,602,712 4/20/2022
16 Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/060
Юү Би Пи Эм ХХК MNT72,676,300 4/20/2022

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2021 оны 11 дүгээр сараас 2022 оны 2 дугаар сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Үр дүнтэй манлайлал, багийн менежментийн сургалт 
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/043
Биплас Монголиа ХХК MNT38,295,000 2021-11-25
2 Олон нийттэй харилцах бие даасан зөвлөх
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/015
Нямжаргалын Ариунтунгалаг MNT28,500,000 2022-01-03
3 Барилга угсралтын талбайд ажиллахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл,
зөөврийн тоноглол нийлүүлэх гэрээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/036
Дижитал Повэр ХХК USD4,690 2022-01-05
4 Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/ICS/007
- - 2022-01-21
5 Автомат дээжлэгч, лабораторийн төхөөрөмж, хэрэгслүүд нийлүүлэх гэрээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/CF/WSSA/G/03
Мед Импекс Интернэшнл ХХК MNT274,273,000 2022-02-15
6 Монголын МСС-гийн оффисын байрны өргөтгөлийн дотоод зохион байгуулалт, зураг төсөл боловсруулах үйлчилгээ
Гэрээний дугаар: MCA-M/Proc/050
Динновэйшн ХХК MNT42,638,320 2022-02-21
7 Компакт гэрээний хэрэгжилтийн тухай баримтат кино болон видео зураг авалт продакшны үйлчилгээ
MCA-M/Proc/047
Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Үндэсний Нийгэмлэг USD192,000 2022-02-22

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл
 (2021 оны 7 дугаар сараас-2021 оны 9 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах

         
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 МСС-д Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (AutoCAD)
MCA-M/Proc/038
Ай Ти Зон ХХК MNT5,548,900 2021-07-29
2 МСС-д Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ (Adobe Acrobat Pro DC & Adobe Creative Cloud )
MCA-M/Proc/041
Ай Ти Зон ХХК MNT13,921,000 2021-07-29
3 Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, SCADA систем суурилуулах ажлын гэрээ
MCA-M/CF/DWA/W-01
MAPA INSAAT Ve TICARET AS (Турк) USD93,796,753.25 2021-08-02
4 Ус дамжуулах шугам хоолой, холбогдох дэд бүтэц, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК-ийн техникийн усны схемийн өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/CF/WRA/CS/01
Фихтнер Ватер энд Транспортэйшн (Герман) USD3,263,800.00 2021-08-04
5 Хүний нөөцийн зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/Proc/034
Монголиа Талент Нэтворк ХХК USD13,444.40 2021-08-16
6 Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөө боловсруулах бие даасан зөвлөх
MCA-M/ICS/014
Нямсүрэнгийн Батсайхан MNT19,943,000 2021-08-23

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2021 оны 5 дугаар сараас 2021 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний Нэр Гүйцэтгэгчийн Нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 SAP Удирдлагын мэдээллийн систем (MIS), холбогдох үйлчилгээ
MCA-M/Proc/008
Sita Corp USD1,193,270.50 2021-06-07
2 Мэдээллийн технологийн зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/Proc/033
Орчард Консалтинг ХХК USD21,500 2021-06-10
3 Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах барилгын талбайд Тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлж, акт үйлдэн баталгаажуулах гэрээ
MCA-M/Proc/035
М-Эйч-И ХХК MNT2,305,528 2021-06-23
4 Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээ
Ref No. MCA-M/Proc/037
МонМэп ХХК MNT2,122,800 2021-06-24
5 Эйр Кондешнийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Ref. No. MCA-M/Proc/039
Арвис Системс ХХК MNT6,727,800 2021-06-24
6 Принтерийн засвар, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
Ref. No. MCA-M/Proc/040
Санко Маркетинг Монголиа ХХК MNT9,545,454.54 2021-06-24

 

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2021 оны 2 дугаар сараас 2021 оны 4 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр  Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Бие даасан хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/ICS/012
Даваасамбуугийн Мөнхтуяа MNT 8,500,000 2/3/2021
2 Хөдөлмөр Хамгааллын хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/027
Их Эрхэт Хангамж ХХК MNT 6,192,000 3/22/2021
3 Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн гэрээ
MCA-M/ICS/013
Балгансүрэнгийн Гантулга MNT 35,000,000 3/26/2021
4 Монголын Мянганы Сорилтын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны аудит
MCA-M/Proc/013
Бэйкер Тилли Далайван Аудит ХХК USD746,000.00  4/1/2021

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2020 оны 10 дугаар сараас 2021 оны 1 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ 
/Багийн ахлагч/
MCA-M/ICS/011A
Лхамсүрэнгийн Сурмаа MNT3,855,000 10/23/2020
2 Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ
MCA-M/ICS/011B
Лэгдэвийн Лхамаасүрэн  MNT2,600,000 10/23/2020
3 Гар утас нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/029
Хэлхээт ХХК MNT39,380,000 12/1/2020
4 Мэдээллийн дүн шинжилгээнд зориулсан програм хангамж нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/028
Alpha Vantage Solutions Pte.Ltd USD2,100 12/1/2020
5 Олон үйлдэлт өнгөт принтер нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/032
Саммит Компьютер Технологи ХХК MNT2,331,645.4 12/23/2020
6 Төслийн видео танилцуулга бэлтгэх
MCA-M/Proc/031
Бэст План ХХК MNT20,000,000 12/31/2020
7 Компьютер нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/030
Киберком ХХК MNT39,403,642 1/21/2021

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2020 оны 7 дугаар сараас 2020 оны 9 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Урьдчилсан төлбөрт нэгжийн карт нийлүүлэх MCA-M/Proc/021 A   Юнител ХХК MNT15,000,000.00 8/25/2020
2 Урьдчилсан төлбөрт нэгжийн карт нийлүүлэх MCA-M/Proc/021 B Мобиком Корпораци MNT25,909,090.91 8/25/2020
3 Урьдчилсан төлбөрт нэгжийн карт нийлүүлэх MCA-M/Proc/021 C Скайтел ХХК MNT4,545,454.54 8/25/2020
4 Урьдчилсан төлбөрт нэгжийн карт нийлүүлэх MCA-M/Proc/021 D Жимобайл ХХК MNT2,954,545.45 9/1/2020

Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2020 оны 4 дүгээр сараас 2020 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ /УСУГ ОНӨААТҮГ-ын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч-Багийн ахлагч/ MCA-M/ICS/009 Лхамсүрэнгийн Сурмаа = 5/15/2020
2 Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ /ОСНААУГ, ОНӨААТҮГ-ын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч/ MCA-M/ICS/009A Бадарчийн Майнбаяр = 5/15/2020
3 Зардал нөхөх төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээ /Улаанбаатар хотын хувийн хэвшлийн ОСНАА-н газруудын зардал нөхөх шинжилгээг хариуцсан усны эдийн засагч, санхүүгийн шинжээч/ MCA-M/ICS/009B  Лэгдэвийн Лхамаасүрэн = 5/15/2020
4 Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх MCA-M/Proc/014 /L1 болон L2/ Ай Ти Зон ХХК MNT16,840,100 5/29/2020
5 Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх MCA-M/Proc/014 /L3/ Монмап ХХК MNT2,700,000 5/29/2020
6 Серверийн өрөөний тог баригч (UPS) нийлүүлэх, суурилуулах MCA-M/Proc/023 БИ АЙ ТИ - ТИ ЭН ЭН ХХК  MNT3,850,000 5/29/2020

 Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2020 оны 1 дүгээр сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 Компьютерийн дэлгэцний хамгаалалт нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/020-L1
Ай Ти Зон ХХК MNT6,227,272.27 2/27/2020
2 Дижитал камер нийлүүлэх гэрээ
MCA-M/Proc/020-L2
Компьютер Бизнес Солюшнс ХХК MNT1,545,000 2/27/2020

 Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

 (2019 оны 10 дугаар сараас 2020 оны 1 дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамарна)

Татаж авах
# Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ үзэглэсэн огноо
1 ММСС-д Банкны үйлчилгээ үзүүлэх
MCA-M/Proc/006 
Худалдаа Хөгжлийн Банк n.a 11/22/2019
2 Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний зардал нөхөхөд чиглэсэн дэд үйл ажиллагаанд үзүүлэх техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөх компани
MCA-M/Proc/009 
Ковотр Согема Интернэшнл (CowaterSogema International Inc.) (Канад) болон  Саксэн Вассар (Sachsen Wasser GmbH) (Герман) компаниудын түншлэл $667,133.00 11/29/2019
3 Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх
MCA-M/Proc/012 Багц 1, 2 
АНУН ХХК $116,520.00 11/25/2019
4 Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх
MCA-M/Proc/012 Багц 3 
Долоон Болдог ХХК ₮20,261,000 11/28/2019
5 Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх
MCA-M/Proc/012 Багц 4
Би Эс Би Коммерс ХХК $11,667.20 11/25/2019
6 Оффисын серверийн өрөөний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
MCA-M/Proc/017 Багц 1, 3 
Үүрэг Тех ХХК $32,031.60
11/25/2019
7 Оффисын серверийн өрөөний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
MCA-M/Proc/017 Багц 2
Арвис Системс ХХК  $16,220.00 12/27/2019
8 Монголын Мянганы Сорилтын сангийн хэрэгцээнд суурин утасны сүлжээ, оффист нэвтрэх систем, хяналтын камер нийлүүлэх                                                                            MCA-M/Proc/019-Багц 1, 2, 3  Саммит Компьютер Технологи ХХК ₮119,504,000 12/13/2019
9 Төлбөр төлөх эрмэлзлийн судалгаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөх /Судалгааны зохицуулагч/
MCA-M/ICS/004 
Цэрэнханд Бидэръяа  ₮15,000,000.00 1/6/2020
10 Төлбөр төлөх эрмэлзлийн судалгаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөх /Дата менежмент хариуцсан ажилтан/
MCA-M/ICS/004A
Эрдэнэбаяр Мөөеө ₮11,600,000.00 1/6/2020
11 Төлбөр төлөх эрмэлзлийн судалгаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөх /Судалгааны туслах ажилтан/
MCA-M/ICS/004B
Наранбат Баярсайхан ₮8,800,000.00 1/6/2020
12 Монголын Мянганы сорилтын сангийн веб хуудас хөгжүүлэх, лого, брэндийн цомог бэлтгэх зөвлөхийн бус үйлчилгээ
MCA-M/Proc/018
Моор Креатив ХХК MNT35,000,000 12/12/2019