Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргасан оролцогч бүрт Тендерийн урилга болон Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.  Тендерийн төрлөөс хамаарч урилгыг Үнийн санал ирүүлэх урилга (Нээлттэй тендер), Санал ирүүлэх хүсэлт (Зөвлөх үйлчилгээ), Үнийн санал ирүүлэх хүсэлт (Харьцуулалтын арга) гэх мэт нэрлэдэг.

Худалдан авах ажиллагааны нэрТөлөвЭхэлсэн огнооДуусах огноо
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Үйлдвэрийн хаягдал ус урьдчилан цэвэрлэх үйл ажиллагааг таниулан сурталчлах зөвлөх үйлчилгээНээлттэй2024-06-032024-07-23
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Монголын МСС-ийн Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төсөлд дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээНээлттэй2024-05-302024-06-20
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Ус хангамж, ариутгах татуургын хэрэглэгчийн үйлчилгээний дижитал платформ хөгжүүлэх зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-05-172024-06-07
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Усны үйлчилгээний хэрэглэгчийн мэдээллийн сан бүрдүүлж систем хөгжүүлэх зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-05-162024-06-06
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Монголын Мянганы сорилтын сангийн цахим хуудасны засвар, сайжруулалт хийх зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-05-102024-05-29
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Мэдээллийн технологийн болон оффисын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээХаагдсан2024-05-102024-05-21
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Хөтөлбөрийн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2024-05-022024-05-20
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Зардал нөхөхөд чиглэсэн дэд үйл ажиллагаанд техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-04-262024-05-13
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн эзэмшил газрын хилийн заагийг тогтоох, кадастрын зураг хийх, эргэлтийн цэгийг газарт бэхэлсэн акт үйлдэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2024-04-192024-04-24
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2024-04-112024-04-19
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын Мянганы сорилтын сангийн Олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд кейтерингийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2024-02-292024-03-06
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Кейтеринг үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2024-02-282024-03-13
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Хурал, үйл ажиллагаа зохион байгуулах танхим түрээслэх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2024-02-262024-03-06
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Аман орчуулга хийх (Англи-Монгол; Монгол-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-02-262024-03-19
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Бичгийн орчуулга хийх (Англиас-Монгол; Монголоос-Англи) зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2024-02-262024-03-12
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын МСС-д Оффисын агаар шүүгчийн сэлбэг нийлүүлэх гэрээХаагдсан2024-02-232024-03-04
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын МСС-д Өгөгдөл нөөцлөх хуурцаг нийлүүлэх гэрээХаагдсан2024-01-232024-01-29
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: ФИДИК (FIDIC)-ийн хуулийн зөвлөхХаагдсан2024-01-192024-02-06
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2023-11-302023-12-14
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын МСС-д хурлын өрөөний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах гэрээХаагдсан2023-11-272023-12-11
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2023-08-252023-09-13
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Олон нийттэй харилцах агентлагийн үйлчилгээХаагдсан2023-07-262023-09-25
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх үйлчилгээХаагдсан2023-07-242023-08-07
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Лаг булшлах, боловсруулах техник, эдийн засгийн үндэслэл болон лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2023-07-212023-10-04
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Бизнесийн Англи хэлний цахим сургалт зохион байгуулах үйлчилгээХаагдсан2023-07-202023-08-14
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Mонголын Мянганы сорилтын сангийн үйл ажиллагаанд автомашин, автобус түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2023-07-182023-08-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2023-07-072023-08-02
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: ФИДИК (FIDIC)-ийн хуулийн зөвлөхХаагдсан2023-07-062023-07-28
Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамжийн лиценз нийлүүлэх гэрээХаагдсан2023-07-062023-07-28
БОГИНО ХУГАЦААТАЙ БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ – ГРАФИК ДИЗАЙНЕРХаагдсан2023-07-042023-08-01
Судалгааны туслах ажилтны бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2023-06-282023-07-24
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Усны мэдээллийн удирдлагын системийг байршуулах серверийг дагалдах тоног төхөөрөмжийн хамт нийлүүлэх гэрээХаагдсан2023-05-122023-06-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын МСС болон МСК-ын тэмдэг тэмдэглэгээ бүхий дурсгалын эд зүйлс нийлүүлэх гэрээХаагдсан2023-05-122023-05-29
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙХаагдсан2023-05-092023-05-26
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Mонголын Мянганы сорилтын сангийн үйл ажиллагаанд автомашин, автобус түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2023-05-082023-05-22
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Компьютер болон дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2023-03-102023-03-27
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Фидик гэрээний сургалтХаагдсан2023-02-282023-03-14
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2023-02-272023-03-06
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Mонголын Мянганы сорилтын сангийн оффисын цэвэрлэгээний үйлчилгээХаагдсан2023-02-102023-03-03
Усны үнэ цэнэ, үйлчилгээний бодит өртгийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулж, хэвшил хандлагыг өөрчлөх дэд үйл ажиллагааны дизайныг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2023-01-302023-04-05
Ус дамжуулах систем, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК дээрх өөрчлөлтийн ажлууд, технологийн удирдлагын системийн (SCADA) барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2023-01-182023-02-08
TEНДЕРИЙН УРИЛГА: Ус дамжуулах систем, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК дээрх өөрчлөлтийн ажлууд, технологийн удирдлагын системийн (SCADA) барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээХаагдсан2023-01-062023-04-19
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Оффисын нэмэлт хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-12-202023-01-02
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Бизнесийн Англи хэлний сургалт зохион байгуулах үйлчилгээХаагдсан2022-12-192023-01-09
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Монголын Мянганы сорилтын сангийн дотоод цуврал сургалтуудыг зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2022-12-152023-01-04
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ЗАРЛАЛ: Ус дамжуулах систем, ДЦС-3, ДЦС-4 ТӨХК дээрх өөрчлөлтийн ажлууд, технологийн удирдлагын системийн (SCADA) барилга угсралтын ажилХаагдсан2022-12-142023-01-06
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Байгууллагын лого бүхий дурсамжийн зүйлс бэлтгэх, нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-10-282022-11-09
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Монголын Мянганы сорилтын санд Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2022-10-072022-10-28
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-09-212022-10-07
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Оффисын цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-09-142022-09-26
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Ус ашиглалтын байгууллагын түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2022-09-022022-11-01
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Монголын Мянганы сорилтын санд Орчуулгын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээХаагдсан2022-07-222022-08-08
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн шав тавих ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2022-07-222022-08-01
Байгууллагын лого бүхий дурсамжийн зүйлс бэлтгэх, нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-07-082022-07-25
Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-07-082022-08-03
Монголын МСС-д хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-07-072022-07-27
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-06-242022-07-07
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын Мянганы сорилтын санд Эд хөрөнгийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2022-06-132022-06-29
Оффисын бичиг хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-06-082022-06-22
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2022-05-122022-05-18
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭХаагдсан2022-05-052022-06-30
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэх гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2022-05-022022-07-21
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Монголын МСС-ийн Оффисын байрны өргөтгөлийн засварын ажил гүйцэтгэх гэрээХаагдсан2022-04-272022-05-27
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Усны мэдээллийн сан хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээХаагдсан2022-04-222022-05-18
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2022-04-052022-04-11
TEНДЕРИЙН УРИЛГА: Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах гэрээХаагдсан2022-03-302022-06-20
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-03-162022-03-28
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Оффисын эрүүл ахуй, ариутгалын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-03-072022-03-15
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэрээ (дахин зарлалт)Хаагдсан2022-03-072022-03-10
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Компьютер, цахилгаан хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2022-03-012022-03-15
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Барилга угсралтын талбайд ажиллахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл, зөөврийн тоноглол нийлүүлэх гэрээХаагдсан2021-11-292021-12-13
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Автомат дээжлэгч, лабораторийн төхөөрөмж, хэрэгслүүд нийлүүлэх гэрээХаагдсан2021-11-222021-12-15
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Компакт гэрээний хэрэгжилтийн тухай баримтат кино болон видео зураг авалт продакшны үйлчилгээХаагдсан2021-11-192021-12-13
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тендерийн санал үнэлэх хараат бус зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2021-11-192021-12-10
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Олон нийттэй харилцах бие даасан зөвлөхХаагдсан2021-11-122021-11-30
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Үр дүнтэй манлайлал, багийн менежментийн сургалтХаагдсан2021-10-142021-10-27
МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ: Ус ашиглалтын байгууллагуудын туршлага солилцох түншлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааХаагдсан2021-08-112021-09-01
TEНДЕРИЙН УРИЛГА: Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээХаагдсан2021-07-262022-02-16
TEНДЕРИЙН УРИЛГА: Газрын доорх усны эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын гэрээХаагдсан2021-07-202021-11-09
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөө боловсруулах бие даасан зөвлөхХаагдсан2021-07-092021-07-26
МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ: Гэр хорооллын ус түгээх байрыг автоматжуулах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, суурилуулах гэрээХаагдсан2021-06-112021-07-05
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах барилгын талбайд Тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлж, акт үйлдэн баталгаажуулах гэрээХаагдсан2021-05-272021-06-07
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Хүний нөөцийн зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2021-05-242021-06-14
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: Мэдээллийн технологийн зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2021-03-242021-04-05
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙХаагдсан2021-02-232021-03-11
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛХаагдсан2021-02-232021-04-20
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бие даасан зөвлөхХаагдсан2021-02-012021-02-11
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээХаагдсан2021-01-192021-02-02
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Бие даасан хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2021-01-152021-01-21
TEНДЕРИЙН УРИЛГА: Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, SCADA систем суурилуулах ажлын гэрээХаагдсан2020-12-152021-03-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Компьютер нийлүүлэх гэрээХаагдсан2020-12-112020-12-25
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Мэдээллийн дүн шинжилгээнд зориулсан програм хангамж нийлүүлэх гэрээХаагдсан2020-10-262020-11-09
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Гар утас нийлүүлэх гэрээХаагдсан2020-10-232020-11-06
Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах тухайХаагдсан2020-10-212020-11-11
Гүний худгийн барилга, тоног төхөөрөмж, ус дамжуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчийн Урьдчилсан сонголтын урилгаХаагдсан2020-08-102020-11-03
БИЕ ДААСАН ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ: Урьдчилсан сонголтын мэдүүлэг болон (эсвэл) тендерийн санал үнэлэх бие даасан зөвлөхийн үйлчилгээХаагдсан2020-06-262020-07-08
Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, SCADA систем суурилуулах ажил гүйцэтгэгчийн Урьдчилсан сонголтын урилгаХаагдсан2020-06-232020-09-14
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Серверийн өрөөний тог баригч (UPS) нийлүүлэх, суурилуулах тухайХаагдсан2020-04-282020-05-12
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Хэрэглээний програм хангамж нийлүүлэх тухайХаагдсан2020-04-272020-05-11
Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах тухайХаагдсан2019-11-202019-12-02
Монголын Мянганы сорилтын сангийн вэб хуудас хөгжүүлэх, лого, брэндийн цомог бэлтгэх зөвлөхийн бус үйлчилгээХаагдсан2019-10-282019-11-08
Монголын Мянганы сорилтын сангийн хурлын өрөө, суурин утасны тоног төхөөрөмж, оффист нэвтрэх систем, хяналтын камерХаагдсан2019-10-282019-11-08
Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулах тухайХаагдсан2020-04-022020-04-16