Э.Содонтогос: Хоёр дахь Компакт гэрээгээр Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлнэ

Мянганы сорилтын корпорацын Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Алекс Рассин, Монголын Мянганы сорилтын сангийн Гүйцэтгэх захирал Э.Содонтогос нарын "Eagle" телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн "Зочны цаг"-т уригдан ярилцлага өгөв. 

Annotation 2020 04 19 192445

Эх сурвалж: "Eagle" телевиз