Монголын Мянганы сорилтын хоёр дахь Компакт гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн ерөнхий танилцуулга

Монгол Улсын Засгийн газар болон АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац хооронд байгуулсан Монголын Мянганы сорилтын хоёр дахь Компакт гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, үйл ажиллагааны ерөнхий танилцуулгыг доорх видеоноос хүлээн авч үзнэ үү. Компакт гэрээний хүрээнд АНУ-ын Засгийн газрын 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бөгөөд нийслэл хотын унд-ахуй, үйлдвэрлэлийн зориулалттай усны эрэлт, хэрэгцээг урт хугацаанд тогтвортой хангах замаар ирээдүйд нүүрлэх усны хомсдолоос сэргийлж, эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлах сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар зорьж байна. 

Annotation 2020 04 15 171142

Эх сурвалж: Монголын Мянганы сорилтын сан