Байгууллагын бүтэц

 

Монголын Мянганы сорилтын сан


Гүйцэтгэх захирал  


ЭНХТҮВШИНГИЙН ЭНХГЭРЭЛ


МСК-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар

 
Суурин төлөөлөгч 

 

ТИНА ЮҮ


Суурин төлөөлөгчийн орлогч 

 

БУРАК ИНАНЧ


 

 

Байгууллагын бүтцийн бүдүүвч 

 


Org Chart Mew Mon 2023