Монголын Мянганы сорилтын сангийн нийт ажилтнууд МСК-ын Авлига, хээл хахууль, санхүүгийн луйврын эсрэг баримтлах бодлогын сургалтад хамрагдав


МСК-ын Авлига, хээл хахууль, санхүүгийн луйвартай тэмцэх асуудал хариуцсан Ахлах захирал Кристофер П.Уильямс 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-21-ний өдөр Улаанбаатар хотноо ажиллаж, Монголын МСС болон МСК-ын Суурин төлөөлөгчийн газрын нийт ажилтнуудад авлига, хээл хахууль, санхүүгийн луйврын эсрэг МСК-ын зарчим, бодлогыг танилцуулж, гурван өдрийн сургалт явуулав. 

Iw8a0846

Авлига, хээл хахууль, санхүүгийн луйврын эсрэг МСК-ын зарчим, бодлогыг танилцуулах сургалт. Хэлэлцүүлгийн үеэр. Монгол Улс, Улаанбаатар хот.